İlk hedefiniz Akdeniz mi Ege mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün en bilinen emirlerinden birisi: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!". 30 Ağustos 1922 Başkomutan Muharebesi'nden sonra 1 Eylül'de orduya verilen emirle ordular harekete geçmiştir. Dikkat edilmesi gereken şey şudur ki hareket edilen yer bugünkü tabiri ile Akdeniz değildir. Aslında varılan yer Nutuk'ta da ifade edildiği üzere İzmir'dir. (Kemal Atatürk, Nutuk, 1995, Atatürk Araştırma Merkezi, sayfa 457: Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaştılar.) Peki neden Ege Denizi dememiştir? Bu sorunun cevabı da şöyledir. O tarihlerde Türkler'in bildiği bir Ege denizi yokmuş. Osmanlı zamanında Ege denizi ve Akdeniz'in tamamına Akdeniz deniliyormuş. Bazen betimlemek için bugünkü tabirle Ege denizine Adalar denizi dendiği de oluyormuş. [1] "Milli ordu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. İzmir kurtarılıp Anadolu’da Yunan işgaline tamamen son verildiğinde, Trakya henüz Yunan işgali altındaydı. İstanbul ve Çanakkale’de ise İngiliz ve Fransız işgali sürüyordu." [2].